Социјално-економски савјет Српске демократске странке је основан на сједници Предсједништва СДС-а , одржаној 17.12.2016.године, као радно тијело Предсједништва Српске демократске странке.

Циљ оснивања Савјета СДС је пружање помоћи Предсједништву и Предсједнику СДС у креирању социјално-економске политике СДС, а у складу са Програмом СДС и другим програмским документима и усвојеним политикама, а посебно у праћењу актуелних политичких тема, реаговања на исте и предлагању нових иницијатива и рјешења.

Надлежности Савјета СДС:

- Прати и анализира актуелне друштвено-политичке теме и догађаје;
- Предлаже начине реаговања на исте;
- Предлаже рјешења и нове иницијативе проактивне политике;
- Припрема материјале и садржаје за потребе свих лица странке који иступају у јавности;
- Редовно извјештава о свом раду.

Сједницама Социјално-економског авјета СДС-а предсједава предсједавајући Савјета СДС. Савјет СДС је организован кроз 10 сектора. На челу сваког од сектора је шеф сектора, тако да кровно тијело Савјета СДС броји 11 чланова.
 

Анкета

Тестирање анкете на сајту Српске демократске странке?

Create AccountLog In Your Account